Κέντρο Αισθητικής και Πλαστικής Χειρουργικής

Excel is a boutique style aesthetic center and medical spa in Thermi Thessaloniki Greece specializing:

  • non-invasive skin rejuvenation
  • breast surgery
  • short scar face lift
  • dermal fillers
  • advanced laser hair removal